Napisz wzór funkcji liniowej. której wykres przechodzi przez punkty A=(6, 2¼) i B=( -3, -2¼), a następnie:
a) sporządź wykres,
b) wyznacz miejsce zerowe,
c) wyznacz współrzędne punktów przecięcia z osiami układu współrzędnych,
d) oblicz odległość punktów przecięcia się tej prostej z osiami układu współrzędnych

1

Odpowiedzi

2010-03-13T22:19:02+01:00
A = (-2¼-2¼)/(-3-6)
a=½

2¼=½*6+b

y=-½x+¾

0=-½x-¾
x=-3/2 - miejsce zerowe, miejsce przeciecia z osią OX
y=-¾ - miejsce przeciecia z osią OY