1.Oblicz pracę jaką wykonały siły elektryczne,przemieszczając ładunek 3 C między końcami przewodnika,jezeli napięcie między tymi końcami wynosi 12 V
Dane:
Szukamy:
Rozwiązanie:
2.Napięcie miedzy końcami przewodnika wynosi 4,5V. Jaki ładunek przeniosły między tymi końcami siły elektryczne,jezeli wykonały one pracę 90 J.
Dane:
szukamy:
Rozwiazanie:

1

Odpowiedzi

2009-10-25T08:24:03+01:00
1. Dane: szukane: W=?
q=3C
U= 12V

Rozwiązanie: wzór= U=W/q
W=U*q
W=12V*3C=36 J

2. Dane: szukane: q=?
U=4,5V
W=90J

Rozwiązanie: wzór U=W/q
q=W/U
q= 90J/4.5V= 20C
71 4 71