Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T22:25:25+01:00
W czwartej ćwiartce współrzędna x-owa jest dodatnia, a y-owa ujemna. Skoro odległość od osi OX wynosi 4, więc współrzędna y-owa wyniesie -4, natomiast skoro odległość od osi OY wynosi 5, więc współrzędna x-owa wyniesie 5.
Mamy zatem P=(5,-4).
Wystarczy podstawić współrzędne tego punktu do wzoru prostej,do której należy: y = ax, więc -4 = a * 5, stąd a = -4/5
2010-03-13T22:25:30+01:00