Odpowiedzi

2010-03-13T22:07:14+01:00
2010-03-13T22:09:18+01:00
Oblicz ciśnienie wywierane na podłogę przez stukilogramową cylindryczną beczkę o powierzchni dna 2 m².

Ciśnienie obliczamy ze wzoru
a) p=F/S, gdzie p- ciśnienie, F-siła, S-pole powierzchni ciała
b) F=m x g, gdzie F-siła, m-masa ciała, przyspieszenie ziemskie.

Podstawiając do wzoru a, wzór b otrzymujemy
p=(m x g)/S, gdzie m=100kg, g=10m/s², S=2m²
p=(100 x 10)/2 = 500Pa

Odpowiedź: Ciśnienie wywierane na podłogę przez stukilogramową cylindryczną beczkę o powierzchni dna 2 m² jest równe 500 paskali.