Na trasie mijają się dwa pociągi, które jadą w przeciwne strony po torach równoległych do siebie. Pociąg pospieszny ma długość 300 m i jedzie z prędkością 108 km/h, natomiast pociąg osobowy ma długość 200 m i jedzie z prędkością 54 km/h. Jak długo będzie trwało mijanie się pociagów?

1

Odpowiedzi

2010-03-13T23:05:30+01:00
Sp = 300 m - długość pociągu pospiesznego
So = 200 m - długość pociągu osobowego
vp = 108 km/h = 108 000 m/3600 s= 30 m/s
vo = 54 km/h = 54 000 m / 3600 s = 15 m/s
t - czas mijania się pociągów
t = S : t = (Sp +So) :(vp + vo) = (300 +200) m : (30 +15) m/s =
= 500 m : 45 m/s ≈ 11,1 s
Odp. Mijanie tych pociągów będzie trwało około 11,1 sekund.