1. Ciśnieniem nazywamy stosunek wartości........................do pola powierzchni,na którą...............2. Prasa hydrauliczna to urządzenie, w którym wykorzystuje się............. ............. . 3. Na każde ciało zanurzone w cieczy działa............ ............. zwrócona do góry i równa co do wartości ........... ........... wypartej przez to ciało.

2

Odpowiedzi

2010-03-13T22:25:37+01:00
1. Ciśnieniem nazywamy stosunek wartości siły do pola powierzchni,na którą działa 2. Prasa hydrauliczna to urządzenie, w którym wykorzystuje się prawo Pascala(tu mogą być różne wersje, ale wszystkim będzie chodziło o prawie to samo). 3. Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu zwrócona do góry i równa co do wartości objętości cieczy wypartej przez to ciało.
2010-03-13T22:25:48+01:00
Cisnieniem nazywamy stosunek wartości siły nacisku do pola powierzchni, na którą działa siła
2 Prasa hydrauliczna to urzadzenie w którym wykorzytsuje sie cisnienie hydrostatyczne
3.Na kazde cialo zanurzone w cieczy dziala siala oporu skierowana do gory i równa co do wartosci objętości cieczy wypartej przez to cialo