Wojtek obmierzyl beczke w ogrodzie.Ma ona wysokosc 12dm i srednice dna rowna 7dm.Z powodu trudnosci ze zmierzeniem srednicy w najszerszym miejscu Wojtek zmierzyl obwod w najszerszyn niejscu.Jest on rowny 33dm.Oblicz objetosc beczki.Dla ulatwienia przyjmij π=22/7.Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T23:14:07+01:00
2pi r=33
2*22/7r=33I;22/7
2r=33*7/22
2r=21/2

V=1/12*22/7(2*21/2 dp kwadratu +7 do kwadratu)*12
V=11/42(2*441/4+49)*12
V=11/42(882/4+196/4)*12
V=11/42*1077/4*12
V~846,2

tak myśle, ale nie jestem pewna na 100%
6 3 6