Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T23:04:05+01:00
Dystrykt
okręg sądowy lub administracyjny w danym mieście, czy też kraju.

Germanizacja
to przymusowe przyswajanie kultury niemieckiej oraz języka niemieckiego. Właściwie wynarodowienie.

Rząd londyński
powstał z inicjatywy gen. Władysława Sikorskiego w 1939 roku we Francji. Zadaniem tego rządu było niesienie wszelkiej pomocy polakom znajdującym się w strefie okupacyjnej.


Katastrofa Gibraltarska

4 lipca 1943 wracający z inspekcji sił Armii Polskiej na Wschodzie gen. Sikorski zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze.

Rząd emigracyjny

inaczej rząd na uchodźstwie.

10 4 10