1)Ciag an jest ciągiem arytmetycznym o różnicy 3.
szósty wyraz tego ciągu jest równy 38. Wobec tego:
A)a1=23
B)a1=20
C)a1=26
D)a1=17

2)
Aby na podstawie wykresu funkcji y=f(x) narysować wykres funkcji y=f(x-6),nalezy wykres funkcji f przesunąć o:
A 6 jednostek do dolu
B 6 jednostek w prawo
C 6 jednostek do gory
D 6 jednostek w lewo

Prosze o pełne rozwiazanie i superowe wyjaśnienie xD

1

Odpowiedzi

2010-03-13T23:25:54+01:00
1)
r = 3 - różnica ciągu arytmetycznego
a6 = 38 - wartość wyrazu szóstego
Korzystamy ze wzoru ogólnego, w którym n oznacza numer wyrazu:
an = a1 + (n-1)r
Wstawiamy za n szóstkę, ponieważ znamy wartość wyrazu o tym numerze:
a6 = a1 + 5r
Wstawiamy wszystkie dane z zadania:
38 = a1 + 5*3
38 = a1 + 15
38 - 15 = a1
a1 = 23
Odp.: A

2) Ogólny wzór funkcji przesuwanej o wektor:
y = f(x-p)+q
Wektor ma współrzędne [p;q]. Współrzędna p oznacza przesunięcie poziome, a współrzędna q - pionowe.
Jeśli:
p>0, to przesuwamy w prawo
p<0 to przesuwamy w lewo,
q>0 - do góry
q<0 - w dół.

Nasza funkcja ma wzór y = f(x-6). Zatem p = 6, a q = 0.
Wykres należy przesunąć 6 jednostek w prawo.
Odp.: B
1 5 1