Postac na fotografii w zalczniku podpisz imieniem i nazwiskiem,a nastepnie, ocen role, jaka odegrala ona w wydazreniach w 1926 r. w Polsce. Uzasadnij swoja ocene, podajac 2 argumenty.

prosze krotko ziwezle i na temta
gdzies na 1/4 - 1/3 strony

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T04:24:36+01:00
Postać ta to Józef Piłsudski,który to w maju 1926 roku dokonał zamachu stanu,przy pomocy oddanych mu oddziałów wojskowych.Po obaleniu rządu Witosa i abdykacji prezydenta RP St.Wojciechowskiego powstał rząd K.Bartla,prezydentem został Ignacy Mościcki.Przewrót majowy zyskałpoparcie robotników i Stronnictwa Chłopskiego.Wpływ na poparcie miała sytuacja gospodarcza i polityczna kraju.Zapoczątkowany został proces faszyzacji Polski,prowadzony przez sanację.Jednak szybko zaczęto zwalczać dyktaturę Piłsudskiego.Do końca 1926 roku zaczęła przechodzić do opozycji PPS,a w 1928 roku Stronnictwo Chłopskie.