Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-14T00:09:36+01:00
Liczby(2,x,8) tworzą ciąg geometryczny, który nie jest monotoniczny.
"Jeśli iloraz q jest ujemny, to ciąg geometryczny nie jest monotoniczny (jest naprzemienny)"
a₁ = 2, a₂ = x, a₃ = 8 i q < 0
q = a₂/a₁
q = a₃/a₂
stąd
x/2 = 8/x
x² = 16
x₁ = √16 = 4 i x₂ = - √16 = - 4

x₁ = 4 → q = 4/2 = 2 > 0 (odrzucamy to rozwiązanie, bo zał. q < 0)
x₂ = - 4 → q = -4/2 = - 2 < 0

Odp. Dla x = - 4 ciąg nie jest monotoniczny, czyli odp. b)
2 5 2