Odpowiedzi

2010-03-13T23:51:14+01:00
Daje namaszczenie chorych, wpiera duchowo.
2010-03-13T23:54:55+01:00
Umierającemu człowiekowi kościół powinien wesprzec duchowo, udzielić ostatniej spowiedzi świetej, gdy jest to potrzebne namaszcza chorego.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T23:55:55+01:00
Namaszczenie chorych - sakrament w Kościele katolickim, starokatolickim, Cerkwi prawosławnej i Społeczności Chrystusa, udzielany wiernym w wypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby. Mogą go również przyjmować osoby w podeszłym wieku wielorazowo.
Namaszczenie chorych jest piątym z katalogu siedmiu sakramentów.
Namaszczenie chorych obok spowiedzi i komunii świętej (zwanej wtedy wiatykiem) jest nazywane sakramentem chorych. Jeżeli chory nie może się spowiadać, sakrament własną mocą odpuszcza grzechy o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.
Wbrew obiegowym opiniom nie jest to sakrament przeznaczony wyłącznie dla umierających,gdyż sakrament ten ma przynieść choremu ulgę w cierpieniu lub uzdrowienie.