Proszę pomóżcie mi ...

Ułóż pytania do poniższych haseł :

1.Stambuł
2.Prawosławie
3.Mozaika
4.Arabowie
5.Ikona
6.Patriarcha
7.Justynian
8.Turcy
9.Dromony

To ma być krzyżówka ....
Mam podane hasła i mam wymyślić do tego pytania....

Pomóżcie Proszęęęęęęęę.... (:

3

Odpowiedzi

2010-03-14T00:04:45+01:00
1. największe miasto w Turcji
2.Doktryna ortodoksyjnego Koscioła Chrześcijańskiego
3.Dekoracja w postaci ornamentu lub obrazu
4.Obraz sakralny
5.Inaczej 'praojciec"
6.cesarz bizantyjski, swiety Kosciola Prawosławnego
7.Są twórcami imperium Osmańskiego
8.Szybkie okręty poruszane za pomocą 50 wioseł
2010-03-14T00:10:51+01:00
1. Największe miasto Turcji

2.Chrześcijaństwo wschodnie charakteryzujące się ciągłością tradycji od czasów apostolskich, własną liturgią i niezależnością lokalnych Kościołów, stanowiące jedną z 3 wielkich gałęzi chrześcijaństwa.

3.Dekoracja wykonana z drobnych, o różnej kolorystyce i kształcie kamyczków, kawałków szkła, ceramiki.

4.Grupa ludów pochodzenia semickiego zamieszkująca od czasów starożytnych Półwysep Arabski.

5.Obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych.

6.W Kościele wschodnim "ojciec" - najwyższy dostojnik duchowny.

7.Imię cesarza bizantyjskiego od 1 sierpnia 527 do 13 listopada 565.

8.Grupa etniczna, jedna z trzech najważniejszych (obok Mongołów i Hunów) pochodzących z Wielkiego Stepu.

9.Szybkie okręty używane przez cesarstwo Bizantyjskie o lekkiej konstrukcji miały na dziobach tarany, na śródokręciu maszt z żaglem, a ponadto w części dziobowej i rufowej zaczątki późniejszych nadbudówek.
2010-03-14T00:10:58+01:00
1.dzisiejsza nazwa Konstantynopola
2.wschodniorzymskie chrześcijaństwo to??
3.Dekoracja charakterystyczna dla sztuki bizantyjskiej
4.kto najeżdzał Bizancjum i w \/II i \/III w.zajęli większość azjatyckich posiadlosci bizantyjskich
5.Obraz o tematyce religijnej,malowany na drewnie
6.W Kościele wschodnim "ojciec" - najwyższy dostojnik duchowny
7.cesarz bizantyjski
8.najliczniejszy spośród ludów tureckich.
9.Okręty bizantyjskie