Odpowiedzi

2010-03-14T00:12:25+01:00

an = 5^(n+1)
Jest to ciąg geometryczny
a1 = 5² = 25
q = 5
Uzasadnienie
an+1 = 5^(n+1 +1) = 5^(n+2) = 5*5^(n+1)
an+1 : an = [5*5^(n +1)] : [ 5^(n +1)] = 5
Odp. b)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T00:28:45+01:00
An = 5^(n+1)

Z definicji ciągu geometrycznego:
Ciąg liczbowy nazywamy geometrycznym wtedy i tylko wtedy, gdy jest co najmniej trzywyrazowy, i którego każdy wyraz począwszy od drugiego powstaje z pomnożenia wyrazu poprzedniego przez stałą liczbę q zwaną ilorazem ciągu.

a₁ = 5²
a₂ = 5³ = 5² × 5
a₃ = 5⁴ = 5³ × 5

Powyższe obliczenia pasują do definicji, zatem podany ciąg jest CIĄGIEM GEOMETRYCZNYM. Odpowiedź B.