Proszę mi to rozwiązać by najmniej poszczególne zadania.

Pilne !!

1)Napój znajdujący się w 18 jednakowych kartonikach o pojemności 0,2 litra przelano do szklaneczek o pojemności 0,15 litra.Oblicz, ile szklaneczek napełniono tym napojem.

2)W sklepie było 326,6 kg pomarańczy.Pierwszego dnia sprzedano 1/4 tej ilości, a drugiego 2/3 reszty.Ile kg pomarańczy pozostało w sklepie?

3)Oblicz bok kwadratu, którego obwód jest równy obwodowi prostokąta o wymiarach 2,6 cm i 4/1/5 cm.

4)Ile godzin przebywał uczeń w szkole, jeżeli poszedł do szkoły o godz. 7:55 , a wyszedł ze szkoły po 6 lekcjach.Wszystkie przerwy w tej szkole trwają po 10 min. z wyjątkiem przerwy po 3 lekcji, która trwa 15 min.

5)Z miasta A do miasta B wyjechał samochód jadący ze średnią prędkością 58/1/2 km.W jakiej odległości od miasta B znajdzie się ten samochód po upływie 3 godzin i 20 minut, jeżeli odległość pomiędzy tymi miejscowościami jest równa 208,4 km.

6)W zakładzie w 5 pojemnikach o jednakowej pojemności znajdowało się 144 kg gipsu.Gips z 3 pojemników rozsypano do worków tak, że w każdym z nich była taka sama ilość.Oblicz ile kg gipsu znajdowało się w worku.

7)Mama kupiła 30 dag cukierków po 75 tys. zł. za 1 kg i 3/4 kg cukierków po 58 tys. zł za 1 kg.Ile kg cukierków kupiła mama i jaka była cena 1 kg tej mieszanki?

7)Oblicz bok trójkąta równobocznego, jeżeli obwód tego trójkąta jest równy sumie obwodów kwadratu o boku 2/1/2 cm i prostokąta o bokach 5,5 i 3,3 cm.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T04:59:35+01:00
Rozwiążę Ci zadanie 1.Pozostałe może później,nie chcę żadnych punktów!
Zad.1
V=18*0,2[l]=3,6[l];
3,6[l]/0,15[l]=24 szklaneczki.
2 3 2