3 godziny 20 minut i 26 sekund to:?


Jeśli 1 kwietnia wypadł w niedzielę, to 1 maja wypadnie:?


Obiekt A ma masę 0,025t, obiekt B - 3,67kg, obiekt C - 678dag, obiekt D - 5676g. Ustawiając te obiekty w kolejności od najlżejszego do najcięższego, otrzymamy:??


Długości a=0,256km, b=72,5m, c=3745cm, d=264540mm ustawione w kolejności od najkrótszej do najdłuższej to:???

1cm na mapie o skali 1:100 000 odpowiada w terenie:?


Odległość między dwoma miastami wynosi 44km. Na mapie miasta te umieszczono w odległości 2,2cm. Mapę tę sporządzono w skali:??

Liczba 16,3745 przybliżona do części setnych to:??


Różnica powierzchni między największym a najgłębszym polskim jeziorem wynosi:??--to pytanie jest trudne

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T08:15:48+01:00
3 godziny 20 minut i 26 sekund to: 200 minut 26 sekund lub 12026 sekund
3*60=180 (+20)
200*60=12000 (+26)


Jeśli 1 kwietnia wypadł w niedzielę, to 1 maja wypadnie we wtorek
Kwiecień ma 30 dni
30/7 - 4 r 2 (po czterech tygodniach znowu jest niedziela, dwa dni później - wtorek)

Obiekt A ma masę 0,025t, obiekt B - 3,67kg, obiekt C - 678dag, obiekt D - 5676g. Ustawiając te obiekty w kolejności od najlżejszego do najcięższego, otrzymamy: B, C, A, D
0,025t=25kg
678dag = 6,78kg

Długości a=0,256km, b=72,5m, c=3745cm, d=264540mm ustawione w kolejności od najkrótszej do najdłuższej to: C, B, A, D
0,256km=256m
3745cm=37,45m
264540mm=264,54m

1cm na mapie o skali 1:100 000 odpowiada w terenie: 1km
1cm*100 000= 100 000 cm = 1000m=1km

Odległość między dwoma miastami wynosi 44km. Na mapie miasta te umieszczono w odległości 2,2cm. Mapę tę sporządzono w skali: 1:2 000 000
44km=4 400 000cm

Liczba 16,3745 przybliżona do części setnych to: 16,37
12 3 12
2010-03-14T09:09:49+01:00
Zadanie 1

W sekundach wynosi to:
3h = 180min
180min + 20 = 200min
200*60 = 12000 + 26
12026sek

Zadanie 2

Kwiecień ma 30dni
30 : 7 = 4 r 2
Jeżeli 1 kwietnia wypadł w niedziele, to w maju przesunie się to o dwa dni. Wychodzi wtorek.

Zadanie 3

0,025t=25kg
678dag = 6,78kg
B, C, A, D

Zadanie 4

0,256km=256m
3745cm=37,45m
264540mm=264,54m
C, B, A, D

Zadanie 5

1cm*100 000= 100 000 cm = 1000m=1km
a więc: 1cm na mapie w skali 1:100 000 odpowiada w terenie: 1km

Zadanie 6

44km=4 400 000cm
4 400 000cm : 2,2cm = 2 000 000
Mapę tę sporządzono w skali: 1:2 000 000

Zadanie 7

Liczba 16,3745 przybliżona do części setnych to: 16,37
5 5 5