Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T23:34:44+01:00
1. ostatnie wybory odbyły się 21 października 2007 r
2. W Sejmie najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska 6 701 010 głosów, 41,51% głosów poparcia 209 mandatów, później Prawo i Sprawiedliwość 5 183 477głosów, 32,11% głosów poparcia 166 mandatów.
W Senacie wygrała także Platforma Obywatelska otrzymała 60 mandatów, później było Prawo i Sprawiedliwość 39 mandatów. Do Senatu wszedł także jako kandydat niezrzeszony Włodzimierz Cimoszewicz.
3. Senat: *akceptuje (bądź nie) wniosek prezydenta w sprawie przeprowadzenia referendum wyraża zgodę na powołanie i odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich *wybiera i odwołuje dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, dwóch - do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz trzech do Rady Polityki Pieniężnej *marszałek Senatu lub grupa 30 senatorów może wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z konstytucją ustaw i umów międzynarodowych, a także działalności partii politycznych.