Odpowiedzi

2010-03-14T09:48:31+01:00
Siarkę można wydobywać na kilka sposobów. Najbardziej opłacalny i najdłużej stosowany w Tarnobrzegu był sposób wydobycia siarki metodą podziemnego wytopu . Polegał on na wytapianiu siarki w jej złożu wodą technologiczna wlewanej poprzez otwory wiertnicze. Wydobycie siarki z tych otworów odbywa się od momentu pojawienia siarki w specjalnym filtrze, aż do jej zaniku. Nastepne wydobyćie siarki z tego samego otworu może nastąpić po upływie kilku dni.
Istnieje również przemysłowa metoda otrzymywania siarki z rudy o zawartości 18-30% siarki.Rudę siarkową kruszy się, miele na mokro w młynach kulowych lub prętowych i flotuje. Uzyskany koncentrat flotacyjny odwadnia się na wirówkach, topi i filtruje na filtrach Kelly'ego. Otrzymuje się czystą siarkę o zawartości 99,9% S oraz tzw. kek siarkowy o zawartości ok. 40% S. Siarkę w stanie ciekłym przesyła się do odbiorców cysternami i statkami (siarkowce) wyposażonymi w urządzenie do ogrzewania parą.
Proces Clausa też pozwala wydobyć siarkę . Polega on na tym ze siarkę otrzymujemy z gazów zawierających 60-80% siarkowodoru, wydzielanych zwłaszcza z niektórych gazów ziemnych (-> gaz ziemny, odsiarczanie) lub gazów rafineryjnych. Proces Clausa polega na dwustopniowym utlenianiu siarkowodoru do siarki wg reakcji:
H2S + 1,5O2 --> SO2 + H2O
2H2S + SO2 -->3S+2H2O
5 4 5