Odpowiedzi

2010-03-14T09:11:57+01:00
Tak, w Polsce prawa człowieka są łamane.
2010-03-14T09:14:16+01:00
W dzisiejszych czasach prawa człowieka są często łamane. Są to te prawa mniej ważne i te ważniejsze. Przyczyną tego jest to że ludzie nie znają wogóle tych praw.
Nasze prawa często są łamane w:
urzędach gminy
na poczcie
w szkole
w pracy

Chciałbym poruszyć również temat o prawie do osobistej korespondencji.
Coraz więcej ludzi czyta nasze listy smsy poczte e-meil a nawet liściki miłosne które ktoś skradł. Nie myślą wtedy że niszczą naszą godność, albowiem listy powinien dotrzeć zawsze do adresata