1. Ile energii odda woda o tamperaturze 0C krzepnac i oziebiajac do temperatury -10C Przyjmij mase wody 2kg.
2. W akumulatorze w wyniku jego naladowania zgromadzono ladunek 4500C Oblicz natezenie pradu plynacego przez dolaczony do akumulatora odbiornik Akumulator rozladowuje sie po 10h.

2

Odpowiedzi

2010-03-14T09:19:37+01:00
Pierwszego nie wiem; pp

Drugie :

Dane:
q= 4500C
t=10h=60*60*10=36000s
Szukane:
I= ?


I= q/t
I= C/s
I = A*s/s A*s nad kreską ułamkową a druga s pod kreską, bo Kulom rozpisujemy
Sekundy się skrócą, i zostanie Amper,
I mamy wyprowadzoną jednostkę, czy jak to tam się nazywaa ; pp

Teraz liczymy :

I = 4500/36000 (to w ułamku zapisać) i za ułamkiem: A
czyli:
I= 4500/36000 A
I = 0.125 A
Odp.: Natężenie wynosi 0.125 A ; pp

I mamy zadaniee; pp


Aha; pp I jeszcze: * to mnożenie, a : / to dzielenie ^^
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T09:24:16+01:00
Zad 1
dane
t - temperatura = - 10°C
m - masa = 2 kg
ct - ciepło topnienia lodu = 335000 J/kg
szukane
Q - ciepło oddane = ?
Q = ctmt = - 335000 razy 2 razy 10 = - 6700000 J = - 6700 kJ
zad 2
dane
g - ładunek = 4500 C
t - czas = 10 h = 36000 s
szukane
I - natężenie prądu
I = g/t = 4500/36000 = 0,125 A