1. Napisz, jakie zagrożenia mogą wystąpić w krajach, w których gospodarka jest oparta o surowce importowane.
2. Wyjaśnij, dlaczego w wielu krajach importuje się surowce mineralne, mimo posiadania własnych zasobów.
3. Napisz, kiedy nastąpił szybki rozwój gospodarczy Singapuru, Tajwanu i Korei Południowej.

2

Odpowiedzi

2010-03-14T09:18:48+01:00
1. zad
W krajach, w których gospodarka opiera się na surowcach importowanych istnieje niebezpieczeństwo że kraj, od którego importowane są surowce zaprzestanie sprzedaży, albo u niego surowców zabraknie. Import surowców wiąże się także z częściowym uzależnieniem kraju od innego państwa. Kolejnym niebezpieczeństwem płynącym z importu surowców jest wzrost cen i rosnący deficyt budżetowy państwa.
2.zad.
W wielu krajach importuje się surowce mimo posiadania własnych ponieważ :
- wydobycie własne jest zbyt małe żeby zaspokoić zapotrzebowanie w danym kraju
- wydobycie surowców jest zbyt kosztowne i bardziej opłaca się importowanie surowców z innego raju niż wydobywanie własnych
- kraj nie ma własnych surowców

1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T10:03:58+01:00
1. zad
W karajach, w których gospodarka opiera się na surowcach impotowanych istnieje niebezpiczeństwo że kraj, od którego importowane są surowce zaprzestanie sprzedaży, albo u niego surowców zabraknie. Import surowców wiąże się także z częściowym uzależnieniem kraju od innego państawa. Kolejnym niebezpieczeństwem płynącym z importu surowców jest wzrost cen i rosnący deficyt budrzetowy państwa.
2.zad.
W wielu krajach importuje się surowce mimo posiadania własnych ponieważ :
- wydobycie własne jest zbyt małe żeby zaspokoić zapotrzebowanie w danym kraju
- wydobycie surowców jest zbyt kosztowne i bardziej opłaca się importowanie surowców z innego raju niż wydobywanie własnych
- kraj nie ma własnych surowców
3.Zad.
Baza surowcowa wpłyneła na rozwój gospodarki Szwajcarii ponieważ kraj ten pieniądze zarobione z eksportu surowców wykożystywał na rozwój gospodarki.
Dzięki eksportowi narodziły się dla kraju nowe rynki zbytu i kraj mógł zwiększyć wydobycie więc i gospodarka się rozrastała, ludzie mieli więcej miejsc pracy, więcej osub płaciło podatki a miniej było na zasiłkach więc kraj takrze zarabiał a pieniądze inwestował w dalszy rozwój gosopdarki. wydobycie i eksport miały rówież wpływ na rozwój innych gałęci gospodarczych takich jak elektromaszynowy i włukniczy, które rozwijały się dzięki pioeniądzą głównie pochodzącym z eksportu surowców.
1 5 1