Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:23:19+01:00
Styl barokowy (XVII-XVIIIw.):wykorzystanie linii krzywej, skłonność do scen dynamicznych, fascynacja ruchem, śmiałe zestawienie barw, skomplikowane kompozycje; Francesco Borromini - kościół San Carlo alle Quattro Fontane, Gianlorenzo Bernini "Apollo i Dafne", Peter Paul Rubens "Przybycie Marii Medycyjskiej do Marsylii". W architekturze sakralnej stosowano różnorodne rzuty kościołów (plany podłużne, podłużno-centralne, eliptyczne), urozmaicone rozwiązania elewacji i brył (kolumnowe, często z wielkim porządkiem, wieże, kopuły); założenia klasztorne, monumentalne były często zbliżone do pałacowych.Głównymi cechami rzeźby barokowej był dynamizm i patos, teatralność gestu, układy kontrapostowe, często zwłaszcza w tematyce religijnej dążenie do oddania silnej ekspresji i stanów ekstazy.-Sztuka baroku i rokoka; Egid Quirin i Cosmas Asam - kościół św. Jana Nepomucena w Monachium, (wnętrze, wystrój)
Style antyklasyczne cechuje:
- dynamika
- skomplikowanie
- subiektywizm
- zachwianie proporcji
- odejście od naśladowania natury
6 3 6