14. Największe jezioro świata morze Kaspijskie, ma powierzchnię ok. 371 000 km². Powierzchnia największego jeziora polskiego, Śniardwy, wynosi ok.114 km². Ile razy powierzchnia Morza Kaspijskiego jest większa niż powierzchnia jeziora Śniardwy ? Wynik podaj w zaokrągleniu do tysięcy.
Ilu Polaków przypada na 1 km² powierzchni jeziora Śniardwy. Przyjmij że Polska liczy 38,5 mln mieszkańców.
15. W roku szkolnym 2000/01 w Polsce uczyło się w szkołach podstawowych ok. 3 720 000 dzieci i młodzieży. Liczba nauczycieli szkół podstawowych wynosiła ok. 242 tys. Ilu uczniów przypadło na jednego nauczyciela ? Wynik zaokrąglij.
Ilu nauczycieli przypadało na 100 uczniów.
17. W Polsce w 1997 roku było ok. 3 896 000 kur niosek, a produkcja jaj wynosiła ok. 5 825 000 000 sztuk. Ile przeciętnie jaj zniosła jedna nioska? Ile przeciętnie tygodniowo jaj zniosła jedna nioska ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T09:55:06+01:00
14. 371000 km 2 : 114 km2 =3254.38

3254, 38 (w przybliżeniu ) = 3254,4 = 3254

powierzchnia Polski --- 312685 km2


114 km2 : 38 ,5 = 2,96 ≈ 3

3 Polacy w przybliżeniu na 1 km2 jeziora.

15.
liczna uczniów 3720000
liczba nauczycieli 242000

3720000 : 242000 = 15.37 ≠ 15
Odp. na jednego nauczyciela przypada 15 uczniów.
17.
5825000000 : 3896000=1495 , 12≈1495
odp przecietnie 1495 jaj znisola jedna nioska .
1495 ×7 = 10465
odp przecietnie tygodniowa 10465 jaj .
10 2 10