1. Oblicz długość przekątnej sześcianu, jeżeli krawędź ma długość
a) 1 b) 3 c) 3 √3 d) a

2. Wskaż zdania prawdziwe:
a) Każdy prostopadłościan jest graniastosłupem.
b) Istnieją graniastosłupy będące sześcianami.
c) Ściany graniastosłupa są trapezami.
d) Każdy wielościan jest graniastosłupem.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T09:33:22+01:00