1.Roztwór wodny soli o masie 3,5 KG zawiera 21 dag soli. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

2. Do 600g wody wsypano 20 dag cukru. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

3. Gospodyni przygotowuje do kiszenia ogórków 5 kg roztworu soli z wodą. Ile dekagramów soli musi przygotować aby otrzymać roztwór 5% ?

4. Kwotę 120 000 zł wpłacono do banku na trzymiesięczną lokatę z oprocentowaniem 2.8 %. Taką samą kwotę wpłacono na lokatę roczną z oprocentowaniem 2.9%. Która lokata jest korzystniejsza (tzn. daje większy zysk) po upływie roku i o ile złotych? Zakładamy ,że pierwszą lokatę ponawiamy na tych samych warunkach przez cały rok.


Proszę o podawanie rozwiązań

1

Odpowiedzi

2009-10-25T09:40:16+01:00
1.3,5kg=350dag

350dag - 100%
21 dag - x
x=(21x100)/350x
x= 6%

2. 600g=60dag
60dag+20dag=80dag

80dag-100%
20dag-x

x= 25%

4.
1 lokata.
120000 + 120000 x 2,8% = 123360zł
123360 + 123360 x 2,8% = 126814,08zł
126814,08 zł + 126814,08 x 2,8% =~123550,80 zł

2 lokata.
120000 + 120000 x 2,9% = 123480zł.
Więc korzystniejsza jest lokata 1.

Jest też na takie zadania specjalny wzór:
Kp(1+(r% / ilość okresów kapitalizcaji w ciągu 1 roku) podniesiony do potęgi ogólnej ilości kapitalizacji...
58 2 58