Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T10:30:28+01:00
Zadania Sejmu RP
1. Uchwala ustawy większością głosów, przy czym w głosowaniu musi uczestniczyć minimum 230 posłów.
2. Ma udział w powoływaniu i odwoływaniu organów państwa: m.in. rządu, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich.
3. Sprawuje kontrolę nad działalnością rządu i innych organów państwa.
4. Może zarządzić referendum.
5. Może podejmować uchwały o stanie wojny i o zawarciu pokoju.
6. Może upoważnić Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Zadania Senatu RP:
1. Ocenia ustawy uchwalone przez sejm - może je zaakceptować w całości lub pod warunkiem naniesienia odpowiednich poprawek albo odrzucić większością głosów.
2. Ma udział w powoływaniu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich.
3. Może wyrazić zgodę na referendum, które zarządził prezydent.
4. Rozpatruje sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich.
5. Wybiera i odwołuje dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, dwóch - do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz trzech do Rady Polityki Pieniężnej
1 5 1