1. Przetłumacz na Present Simple
a) Moja siostra ma niebieskie oczy i długie ciemne włosy
b) Czy ona pochodzi z Nowego Jorku?
c) Mój brat je zazwyczaj śniadanie o 8.
d) Moi rodzice pacują w weekendy
e) moi przyjaciele często chodzą do kina
f) my mamy matematyke w poniedziałki i środy
g)oni są studentami ale nie są teraz w szkole
h) Czy oni często jedzą mięso
Dam naj

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T09:52:22+01:00
A) Moja siostra ma niebieskie oczy i długie ciemne włosy.
My sister has got blue eyes and long dark hair.
b) Czy ona pochodzi z Nowego Jorku?
Does she come from New York?
c) Mój brat je zazwyczaj śniadanie o 8.
My brother usually eats breakfast at eight a.m.
d) Moi rodzice pacują w weekendy
My parents work at the weekends.
e) moi przyjaciele często chodzą do kina
My friends often go to the cinema.
f) my mamy matematyke w poniedziałki i środy
We have got maths on Mondays and Wendesdays.
g)oni są studentami ale nie są teraz w szkole
They are students but they aren't at school now.
h) Czy oni często jedzą mięso
Do they often eat meat?
2010-03-14T10:11:56+01:00
A) My sister has got blue eyes and long dark hair
b) Does she come from New York?
c) My brother usually eats breakfast at eight a.m.
d)My parents work at the weekends
e) My friends often go to the cinema
f) We have got maths on Mondays and Wendesdays
g)They are students but they aren't at school now
h) Do they often eat meat?