Wykonaj działania i oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a) 3(x-1)-2 dla x= 4,2
b) 2(y+6)-(y-6) dla y = ½
wyniki .
a)7,6
b)35


Wykonaj działania i oblicz wartść liczbową wyrażenia.
a) 3 (2b+1)-4(a-2) dla a=7 , b=1
b)9(x-7y) - (5y-2x)+20y dla x=0,5 y=0,3
d) (5x+7y) -8(y+1) +3(x-y) dla x= ½ , y= ¼

a)-11
b)-8,9
c)-5

prosze o POMOC ! :* :(

3

Odpowiedzi

2010-03-14T10:30:24+01:00
A)3(x-1)-2=3x-3-2=3x-5
dla x=4,2
3*4,2-5=12,6-5=7,6

b)2(y+6)-(y-6)=2y+12-y+6=y+18
dla y = ½
½+18=18,5

a) 3 (2b+1)-4(a-2) =6b+3-4a+8=6b-4a+11
dla a=7 , b=1
6*1-4*7+11=6-28+11=-11

b)9(x-7y) - (5y-2x)+20y =9x-63y-5y+2x+20y=-48y+11x
dla x=0,5 y=0,3
-48*0,3+11*0,5=-14,4+5,5=-8,9

c)(5x+7y) -8(y+1) +3(x-y)=5x+7y-8y-1+3x-3y=8x-4y-1
dla x= ½ , y= ¼
8*½-4*¼-1=4-1-1=2
5 3 5
2010-03-14T10:32:14+01:00
A) 3(2b+1)-4(a-2)=6b+3-4a+8=6b-4a+11=6x1 - 4x7+11=6-28+11=-22+11= -11
B)9(x-7y) - (5y-2x) +20y=9x-63y -5y+2x + 20y=9×0,5 - 63×0,3-5×0,3+20×0,3=
4,5-18,9 - 1,5 +6=-9,9
C)(5x+7y)-8(y+1)+3(x-y)=5x+7y- 8y-8 +3x-3y= 8x-4y-8=
8×0,5 - 4×0,25-8=4-1-8=-5

a) 3(x-1)-2= 3x-3-2=3x-5= 3×4,2 - 5=12,6-5=7,6
b) 2(y+6)- (y-6)= 2y +12 -y+6=y +18= 0,5+18=18,5
2 3 2
2010-03-14T10:37:01+01:00
A) 3(x-1)-2 dla x=4,2
3(4,2-1)-2= 12,6-3-2= 7,6

b)2(y+6)-(y-6) dla y = ½
2(1/2+6)-(1/2-6)= 1+12-1/2+6=13-1/2+6=18,5

ZADANIE 2
a) 3 (2b+1)-4(a-2) dla a=7 , b=1
3 (2*1+1)-4(7-2)=6+3-28+8= 9-28+8= -19+8= -11

b)9(x-7y) - (5y-2x)+20y dla x=0,5 y=0,3
9(0,5-7*0,3)- (5*0,3-2*0,5)+ 20*0,3= 4,5-18,9-1,5+1+6= -15,9+7= -8,9

d) (5x+7y) -8(y+1) +3(x-y) dla x= ½, y= ¼=0,25
(5*1/2+7*0,25)-8(0,25+1)+3(1/2-0,25)= 2,5+1,75-2-8+1,5-0,75= -5
2 3 2