Odpowiedzi

2010-03-14T10:25:59+01:00
• likwidacja Państwa Kościelnego (istniejącego od 754, 755 lub 756 roku)
• zmiana mapy politycznej Europy
• Trydent i Istria stały się terenem irredenty, czyli ruchu na rzecz przyłączenia niewyzwolonych Włoch
• powstanie w Europie kolejnego mocarstwa, dążącego do nowego podziału kolonialnego