Przeanalizuj opis doświadczenia. Napisz obserwacje, wniosek i równanie reakcji.
Do zlewki z wodą i z wywarem z czerwonej kapusty dodawano tlenek węgla(IV).

Obserwacje:............................................................
...........................................................................

Wniosek:................................................................
...........................................................................

Równanie reakcji:.....................................................
...........................................................................
proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2009-10-25T12:25:55+01:00
Obserwacje: Wywar z czerwonej z czerwonej kapusty zmienił kolor na różowy.

Wnioski: CO₂ w kontakcie z wodą utworzył kwas węglowy. Kwasy mają odczyn kwasowy, więc można z tego wywnioskować, że wywar z czerwonej kapusty zmienia kolor na różowy pod wpływem środowiska kwasowego.

Równanie reakcji: CO₂ + H₂O -> H₂CO₃
2 5 2