Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie.
brauchen, haben, lernen, mögen, sein.

1. Wie alt ......... ihr? - Markus .......... 14 und ich ........... 13 Jahre alt.
2. Wir ......... zwei Fremdsprachen: Englisch und Deutsch.
3. Was ......... du für Physik? - Für Physik ......... ich mein Physikbuch und mein Physikheft.
4. Welches Schulfach ............ du? - Ich finde Chemie toll.
5. Wann ........... ihr keine Schule? - Am Wochenende.

3

Odpowiedzi

2009-10-25T10:13:25+01:00
1.[...]seid ihr? - Markus ist 14 und ich bin 13 Jahre alt.
2.Wir lernen [...]
3.Was hast du fur Physik? - Fur Physik habe ich mein Physikbuch und mein Physikheft.
4.Welches Schulfach magst du? - Ich finde Chemie toll.
5.Wann braucht ihr keine Schule? - am Wochenende.
3 5 3
2009-10-25T15:13:03+01:00
1. Wie alt seid ihr? - Markus ist 14 und ich bin 13 Jahre alt.
2. Wir lernen zwei Fremdsprachen: Englisch und Deutsch.
3. Was habst du für Physik? - Für Physik habe ich mein Physikbuch und mein Physikheft.
4. Welches Schulfach magst du? - Ich finde Chemie toll.
5. Wann braucht ihr keine Schule? - Am Wochenende.


2 5 2
2009-10-25T15:14:40+01:00
1. Wie alt seid ihr? - Markus ist 14 und ich bin 13 Jahre alt.
2. Wir lernen zwei Fremdsprachen: Englisch und Deutsch.
3. Was habst du für Physik? - Für Physik habe ich mein Physikbuch und mein Physikheft.
4. Welches Schulfach magst du? - Ich finde Chemie toll.
5. Wann braucht ihr keine Schule? - Am Wochenende.

Ile macie lat? - Markus jest 14 i mam 13 lat.
2. uczymy się dwóch języków obcych: Angielski i język niemiecki.
3. Co habst ty dla fizyki? - Mam do fizyki moją książkę fizyki i mój zeszyt fizyki.
4. Który zawód wyszkalający lubisz? - chemię świetnie.
5.Kiedy.nie potrzebujecie szkoły? - W weekend.

3 5 3