POMOCY!!!!!DAJE NAJLEPSZĄ

1. Zawartosc soli w wodzie marskiej wynosi 3,5 %. Oblicz ile kilogramów soli pozostanie po całkowitym odparowaniu 200kg wody morskiej.

2.Oblicz ile gramów substancji należy rozpuscic w 360 gramach wody , aby otrzymać roztwór 20 procentowy.

Napiszcie dokładnie wszystko.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T10:34:03+01:00
Zad1.
mr = 200kg = 200000g
Cp = 3,5%
ms = ?

ms = mr*Cp\100% (po przekształceniu wzoru)
ms = 200000g*3,5%\100%
ms = 7000g

Odp: Po odparowaniu zostanie 7000g soli.
zad2.
mw - masa wody - 360g
cp=20%
ms=?
cp=[ms/(ms+mw)]*100% /100%
cp/100%=ms/(ms+mw)
0,2=ms/(ms+360g)
0,2(ms+360g)=ms
0,2ms+72g=ms
ms-0,2ms=72g
ms(1-0,2)=72g
0,8ms=72g /0,8
ms=90g
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T10:56:03+01:00
Zadanie 1
stężenie procentowe (C%) - 3,5%
masa roztworu (mr) - 200 kg
masa substancji (ms)

C%=(ms*100%)/mr
ms = (mr*C%)/100%
ms = (200*3,5%)/100%
ms = 7 kg
odp. Po odparowaniu wody zostanie 7 kg soli

Zadanie 2
masa wody - 360 g
stężenie procentowe - 20%
masa substancji (x)
masa roztworu (360+x)

podstawiam do wzoru
20%=(x*100%)/(360+x) /*(360+x)
20*(360+x)=100x
7200+20x=100x
7200=80x
x=90

masa substancji - 90 g
masa roztworu - 360+90=450 g

odp. Należy rozpuścić 90 g substancji.