2. (4p) Dokończ poniższe zdania:
• roztwory to mieszaniny optycznie …..............................................
• Związki pierwiastków chemicznych z tlenem to …..............................................
• Związek o wzorze sumarycznym H2SO3 to …........................................................
• wzór, za pomocą którego można obliczyć stężenie molowe: ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(proszę opisać oznaczenia).

3. (6p) Podaj nazwy trzech substancji, które:
• łatwo rozpuszczają się w wodzie: ….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• trudno rozpuszczają się w wodzie: …......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T10:43:36+01:00
2. (4p) Dokończ poniższe zdania:
• roztwory to mieszaniny optycznie jednorodne
• Związki pierwiastków chemicznych z tlenem to tlenki
• Związek o wzorze sumarycznym H2SO3 to kwas siarkowy(4)
• wzór, za pomocą którego można obliczyć stężenie molowe: (proszę opisać oznaczenia).
Wzór:
Cm=cm = n/V

n - liczba moli substancji n = ms/M (ms -masa substancji; M -masa molowa)
V - objętość roztworu

Jednostką stężenie molowego jest mol/dm3:

3. (6p) Podaj nazwy trzech substancji, które:
• łatwo rozpuszczają się w wodzie:
sól kuchenna (chlorek sodu), chlorowodór,glicerol
• trudno rozpuszczają się w wodzie: wapień(węglan wapnia),kwas stearynowy,metan
2010-03-14T10:56:43+01:00
2.
-roztwory to mieszaniny optycznie wieloskładnikowe składające się z rozpuszczalnika i subtancji rozpuszczonej.
- związki pierwiastków z tlenem to tlenki
-związek o wzorze sumarycznym H2SO3 to kwas siarkowy (IV)
- wzór za pomocą którego można obliczyć stężenie molowe
C=n\v [mol/dm3] n- ilość moli v objętość

3.
- łatwo rozpuszczają się w wodzie:
sól kuchenna (chlorek sodu),chlorowodór, glicerol
-trudno rozpuszczają się w wodzie:
celuloza,metan, wapień(węglan wapnia)