Jeśli macie książkę do historii 6 klasa
Moja Historia 6 część 2 to pomóżcie
chodzi o 3 rozdział strona 42.
muszę napisać po 5-8 zdań najważniejszych informacji na te niebieskie punkty czyli:
1.Rewolucja lutowa
2.Rewolucja październikowa i rządy bolszewików
3.Rządy Stalina
4.Rolnictwo i przemysł w ZSRR.

(TE INFORMACJE MAJĄ BYĆ Z PODRĘCZNIKA Z TYCH PUKTÓW).

1

Odpowiedzi

2010-03-14T12:00:48+01:00
1. Przez to , że Rosja brała udział w I wojnie światowej ujawniło się zacofanie jej gospodarki. W kraju zaczęło brakować żywności . Inteligencja , chłopi , robotnicy i część żołnierzy twierdzili , że to wina Mikołaja II i jego doradców . I tak 1917 w Piotrogrodzie wybuchł strajk robotników , którzy domagali się lepszego zaopatrzenia w żywność. Po kilku dniach dołączyli do nich robotnicy z innych miast oraz żołnierze i tak powstanie stało się rewolucją . W jej wyniku car zrzekł się władzy , a Rosja stała się republiką. W związku z tym coraz więcej zwolenników zyskiwali bolszewicy pod dowództwem Włodzimierza Lenina . Obiecywali chłopom na własnośc ziemie ,a wszystkim Rosjanom zawarcie pokoju z państwami centralnymi .
2.6-7 listopada 1917 roku bolszewicy opanowali Piotrogród . Odtąd zaczęli przejmować władzę w Rosji . Wydarzenia te przeszły do historii jako rewolucja październikowa . Z rozkazu Lenina prześladowano przeciwników partii bolszewickiej a także więziono i mordowano arystokratów , szlachtę , bogatych mieszczan , chłopów i członków innych partii . Komuniści nie zdołali podporządkować sobie całego kraju , ponieważ wystąpiła przeciwko nim część wyższych dowódców wojskowych , i w ten sposób wybuchła tam trwająca kilka lat wojna domowa . Przyniosła ona fatalne skutki , gdyż zginęło wiele milionów ludzi , a w państwie brakowało wyżywienia . Zwycięstwo w wojnie domowej odnieśli bolszewicy , którzy przejęli władzę w całym kraju i w 1922 zmienili nazwę państwa na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ( ZSRR ) . Komuniści sprawowali dyktatorskie rządy w kraju i zlikwidowali wszystkie partie oraz organizacje należne do władz . Społeczeństwo było terroryzowane przez policję polityczną .
3.Gdy zmarł Włodzimierz Lenin , władzę w ZSRR przejął Józef Stalin . Usunął z partii komunistycznej wszystkich swoich przeciwników oraz wielu z nich kazał zamordować , a gdy ktoś pojmował jego idee w inny sposób niż on , nakazywał ich nienawidzić . Artyści , naukowcy , dziennikarze czy nauczyciele musieli służyć propagandzie , która sławiła dokonania partii i przywódcy Związku Radzieckiego . Komuniści zwalczali religię , a każda dziedzina życia obywateli była kontrolowana przez władze . W ten sposób ZSRR stało się państwem totalitarnym . Aby wymusić posłuszeństwo mieszkańców , Stalin stosował wobec nich terror i zsyłał do obozów pracy przymusowej , zwanych łagrami . Ze względu na to , że znajdowały się one na Syberii zginęło tam wielu ludzi . Podczas rządów Stalina zginęło 30 milionów ludzi .
4 . Bolszewicy sprawując władzę w kraju odebrali mieszkańcom ZSRR ich majątki . Józef Stalin , gdy objął władzę w kraju zaczął likwidować gospodarstwa chłopskie . W ten sposób łączył je w jedno i tworzył duże gospodarstwa rolne zwane kołchozami i zatrudniał w nich przymusowo chłopów . Wkrótce okazało się , że kołchozy produkowały wielokrotnie mniej żywności niż wcześniejsze gospodarstwa , i w ten sposób ZSRR dotknęła klęska głodu . Stalin przywiązywał dużą wagę do posiadania licznej armii , więc aby ją dobrze uzbroić , wybudowano w ZSRR wielkie zakłady przemysłowe wytwarzające czołgi , samoloty , działa i inny sprzęt wojskowy . Odbywało się to jednak kosztem produkcji towarów potrzebnym do życia ludziom w codziennym życiu .


Myślę , że o to Ci chodziło ; )
3 3 3