Odpowiedzi

2010-03-14T10:46:17+01:00
Zad1.Wskaż równania, których rozwiązaniem jest liczba 0
-2x=0 tak
5y+5=5 tak
2z-7=7 nie
7t+9t=0 tak
0=3+11d nie

Zad2.Czy podana liczba spełnia równanie
a)2x+1=9-2x, 2 tak
b)3(2x-5)=1-4x 1 i jedna druga nie
c)4(y-6)-3y=2(y-9) -6 nie

182 4 182
2010-03-14T10:47:22+01:00
Zad.1.
-2x=0/:-2
x=0

5y+5=5
5y=0/:5
y=0

2z-7=7
2z=14/:2
z=7

7t+9t=0
16t=0/:16
t=0

0=3+11d
-3=11d/:11
-3/11=d

zad.2.
a)2x+1=9-2x
4x=8/:4
x=2
b)3(2x-5)=1-4x
6x-15=1-4x
10x=16/:10
x=1,6
c)4(y-6)-3y=2(y-9)
4y-24-3y=2y-18
-3y=6/:-3
y=-2
15 4 15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T10:47:34+01:00
Zad1.Wskaż równania, których rozwiązaniem jest liczba 0 - -2x=0, 5y+5=5, 7t+9t=0

-2x=0 |/(-2)
x=0

5y+5=5
5y=5-5
5y=0 |/5
y=0

2z-7=7
2x=7+7
2x=14 |/2
x=7

7t+9t=0
16t=0 |/16
t=0

0=3+11d
11d=0-3
11d=-3 |/11
d=-³/₁₁

Zad2.Czy podana liczba spełnia równanie
a)2x+1=9-2x, 2 TAK
2*2+1=9-2*2
4+1=9-4
5=5

b)3(2x-5)=1-4x 1 ½ NIE
3(2*1½-5)=1-4*1½
3(3-5)=1-6
3*(-2)=-4
-6=-4

c)4(y-6)-3y=2(y-9) -6 TAK
4(-6-6)-3*(-6)=2*(-6-9)
4*(-12)+18=2*(-15)
-48+18=-30
-30=-30
89 4 89