Pierwsze zadanie:
W czasie wakacji w jednej ze szkolnych łazienek o wymiarach 2,4m x 4,5m, podłogę wyłożono terakotą. Ile płytek wielkości 20cm x 30 cm było potrzebnych?
Drugie zadanie:
w atlasie szkolnym na mapie w skali 1:2 500 000 odległość między naszą miejscowością a Warszawą w lini prostej wynosi 12cm. Ile kilometrów w rzeczywistości wynosi odległość w lini prostej między tymi miejscowościami?
Trzecie zadanie:
Wraz z rodzicami wybrałeś się na całodniową wycieczkę krajoznawczą. Do domu wróciliście o godzinie 19.45. Ile czasu trwała wycieczka, jeżeli wyruszyliście o godzinie 8.30?
Czwarte zadanie:
Na mapie w skali 1:300 000 odległość od domu do ruin zamku wynosi 8 cm. Jaka jest ta odległość w rzeczywistości?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T10:53:24+01:00
Pierwsze zadanie:
powierzchnia łazienki:
2,4m*4,5m=10,8m²

powierzchnia jednej płytki (w metrach)
20cm=0,2m
30cm=0,3m
0,2m*0,3m=0,06m²

liczba płytek:
10,8m²:0,06m²=180

Drugie zadanie:
12cm*2 500 000=30 000 000cm=300km
30 000 000cm=300km

Trzecie zadanie:
11 godzin 15 minut

Czwarte zadanie:
8cm*300 000=2 400 000cm
2 400 000cm=24km
2010-03-14T10:54:21+01:00
Zad.1. w nawiasie będą kwadraty liczb
2,4m*4,5m=10,8m (2)
0,3m*0,2m=0,06m (2)
10,8m(2):0,06m(2)=180 Potrzeba 180 płytek.

zad.2.
1cm-25km
12cm-x
x=12*25
x=300 km Odległość między tymi miejscowościami wynosi 300km.

zad.3.
19.45-8.30=11.15 Wycieczka trwała 11godzin i 15 minut.

zad.4.
1cm-3km
8cm-x
x=8*3
x=24km Od domu do ruin jest 24 km.
2010-03-14T11:24:47+01:00
Pierwsze zadanie:
powierzchnia łazienki:
2,4m*4,5m=10,8m²

powierzchnia jednej płytki (w metrach)
20cm=0,2m
30cm=0,3m
0,2m*0,3m=0,06m²

liczba płytek:
10,8m²:0,06m²=180

Drugie zadanie:
12cm*2 500 000=30 000 000cm=300km
30 000 000cm=300km

Trzecie zadanie:
11 godzin 15 minut

Czwarte zadanie:
8cm*300 000=2 400 000cm
2 400 000cm=24km