Zad. 1
Oblicz :
a) 12% kwoty 30 zł
b) 35% kwoty 20zł
c) 150% masy 32 kg
d) 2,5% kwoty 1000zł
e) 12,5% kwoty 800 $
f) 3,3% kwoty 150 euro
g) 1,5 % kwoty 5zł
h) 0,1% liczby 220
i) 12% kwoty 50 000zł
j) 125% masy 3000
k) 0,2% objętości 170l
l) 2,1% masy 40t.

Zad. 2
Porównaj podane wielkości :
a) 60zł i 11% kwoty 600zł
b) 5,70 zł i 10,5% kwoty 57 zł
c) 40 kg i 19,8% masy 200kg
d) 5500$ i 109% kwoty 5000$

Zad. 3
Oblicz (wynik zaokrąglij z dokładnością do 1 gr):
a) 22% kwoty 375,40zł
b) 7% kwoty 16,50 zł
c) 19,5% kwoty 12537 zł
d) 2,3% kwoty 13 zł
e) 0,7% kwoty 2541 zł
f) 136% kwoty 12,15 zł
g) 110,5% kwoty 375zł
h) 103,03% kwoty 250 tys. zł

Zad. 4
Znajdź:
a) liczbę o 10% mniejszą oraz liczbę o 10% większą od liczby 70
b) liczbę o 30% mniejszą oraz liczbę o 30% większą od liczby 150
c) liczbę o 4% mniejszą oraz liczbę o 4% większą od liczby 800

2

Odpowiedzi

2010-03-15T20:45:25+01:00
Zad 1)
a) 12% kwoty 30 zł = 3,6
b) 35% kwoty 20zł = 7
c) 150% masy 32 kg = 48
d) 2,5% kwoty 1000zł = 2500
e) 12,5% kwoty 800 $ = 10000
f) 3,3% kwoty 150 euro = 495
g) 1,5 % kwoty 5zł = 7,5
h) 0,1% liczby 220 = 22
i) 12% kwoty 50 000zł = 600000
j) 125% masy 3000 = 375000
k) 0,2% objętości 170l = 34
l) 2,1% masy 40t.= 84
2010-03-15T21:08:08+01:00
3,6zł
7zł
48kg
25zł
100zł $
4.95euro
0,075zł
0,22
6000zł
3750
0,34l
0,84t=840kg
2.
60<66
11%>60zł
10%<10,5%
40kg>39,6kg
5500$>5495$
3.
82,59
1,15
2444,71
0,30
17,79
16,52
414,37
257575
4.
63 i 77
105 i 195
768 i 832