Kto rozwiąże poprawnie jak największą ilość zadań dam naj :):*
INDIE
1. dlaczego na południowych stokach Himalajów wzrasta wysokość opadów
2. a) na podstawie tabeli oblicz wzrost liczby ludności Indii między 2001 a 2002 r
TABELKA:

ROK LICZBA LUDNOŚCI
2002 1033,0
2001 1017,5
wzrost ...............

b) oblicz o ile średnio wzrastała liczba ludności Indii w ciągu jednego miesiąca w 2002r
c) oblicz o ile procent ludność Ziemi stanowiła ludność Indii w 2001r, jeżeli ludność Ziemi w 2001 wynosiła 6 134 mln
d) wymień główne czynniki które przyczyniły się do wielkiego wzrostu liczby ludności w Indiach
3. wyjaśnij jakie zmiany naastąpiły w rolnictwie Indii w następstwie "zielonej rewolucji"
4.a) wymień najważniejsze okręgi i ośrodki przemysłowe Indii
b) uzasadnij stwierdzenie : "Indie posiadają znaczne zasoby bogactw mineralnych, są krajem rozwijającym się i mają dobrze rozwiniętw niektóre gałęzie przemysłu"

Zadania są z ćwiczeń: "Geografia zeszyt ćwiczeń dla klasy drugiej gimnazjum. EDWARD DUDEK. Wydawnictwo: WikingDAM NAJ !!! :):*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:11:09+01:00
1. Najwięcej opadów otrzymują południowe zbocza Himalajów, ,,wychwytujące" prawie całą wilgoć przynoszoną przez monsun( na północ od południowych łańcuchów Himalajów roczna suma opadów gwałtownie spada).
2a) 1033, 0- 1017,5=15,5
d) w 1750r maiła największy w historii udział w zaludnieniu naszego globu- aż 66%
- w drugiej połowie XIX wieku liczba ludności wzrosła 1,2 raza- był to okres najniższego w dziejach wzrostu liczby ludności
- udział w ludności świata zmniejszył się pod koniec XIX wieku 58%
21 2 21