KULTURA !

1.co to jest czas początku? jak i po co można do niego powracac ?
2. co to jest czas cykliczny a co linearny?
3.jaka jest różnica między czasem świętym i świeckim?
4.W jaki sposób kultura miejska wpłynęła na zmianę podejścia do czasu?

Proszę, pomóżcie !

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-26T02:05:37+01:00
1.)Opisuje stosunek czasowy pewnych społeczeństw do mitu. Akcja mitu toczy się w przeszłości całkowicie już oderwanej od związków z teraźniejszością, zupełnie odległej i odciętej od współczesności.
Czas cykliczny-Występuje np. w społeczeństwach rolniczych, plemiennych, w starożytności, w plemionach barbarzyńskiej Europy we wczesnym średniowieczu, zanim przyjęły one chrześcijaństwo.
Czas cykliczny polega na tym, że jest postrzegany jako wciąż powracający cyklami zdarzeń na takiej zasadzie, jak pory roku. W takich społeczeństwach powszechnie uważa się, że czas zatacza koła, powracając rytmem pór roku i pojawiających się i odchodzących kolejnych pokoleń.
-Czas linearny-Czas teleologiczny nastawiony jest na cel, do jakiego zmierza.
Może mieć kilka inwariantów:religijny - taki dominował w średniowieczu; świat zmierzał do pewnego celu, czyli do Sądu Ostatecznego, zbawienia^^świecki - czyli np. nakierowany na ideę postępu, nowoczesności; idea ta po raz pierwszy została wprawdzie w Europie sformułowana w XII wieku, ale tylko nieliczne jednostki w nią wierzyły.
-Czas święty-Kategoria zaproponowana przez rumuńskiego religioznawcę Mirceę Eliadego. " święty (in illo tempore), który może być odwracalny i przywracany, rekonstytuowany przez uczestnictwo w święcie religijnym.^^świecki, w którym dokonuje się ludzka egzystencja.
ROZNICA czasem świętym i świeckim:świecki - czyli np. nakierowany na ideę postępu, nowoczesności;religijny - taki dominował w średniowieczu; świat zmierzał do pewnego celu, czyli do Sądu Ostatecznego, zbawienia
4.)Ciekawostką jest to, jak bardzo obca niektórym kulturom może być linearna, historyczna wizja czasu; taką kulturą aż do okresu brytyjskiej kolonizacji były Indie, dla których przeszłość była rodzajem worka, w którym nie obowiązywała niemal żadna kolejność; kolejną ciekawostką jest to, że kultura ta niesłychanie łatwo i szybko przyjęła od Brytyjczyków myślenie w kategoriach czasu historycznego (wynik otwartości indyjskiej kultury);
4 2 4