Dobierz współczynniki stechimetryczne w równaniach reakcji chemicznych:
SO₂ + O₂ → SO₃
NH₃ + O₂ → N₂ + H₂O
CO + O₂ → CO₂
CU₂O + C → CU + CO₂
Na + Cl₂ → NaCl
Fe + Cl₂ → FeCl₃
P₄ + O₂ → P₄O₁₀

*na końcu samym przy "O" jest w indeksie dolnym 10 xp

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T11:02:34+01:00
2SO₂ + O₂ → 2SO₃
4NH₃ + 3O₂ → 2N₂ + 6H₂O
2CO + O₂ → 2CO₂
2Cu₂O + C → 4Cu + CO₂
2Na + Cl₂ → 2NaCl
2Fe + 3Cl₂ → 2FeCl₃
P₄ + 5O₂ → P₄O₁₀
1 5 1