Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T11:41:59+01:00
Pole powierzchni brył liczy się, obliczając powierzchnie wszystkich ścian bocznych graniastosłupa, a następnie je sumując.

Siatka graniastosłupów, to inaczej model, który po wycięciu i złożeniu będzie graniastosłupem. W tym przpaku siatka będzie przypominac krzyż.

Teraz obliczenia pola powierzchni tej bryły:
Najpierw zamienmy to na takie samie jednostki czyli
2cm, 2cm, 4cm

2 * 2 * 2 = 8
4* 2 * 4 = 32

32 + 8 = 40

Odpowiedz: Pole powierzchni tego prostopadłościanu wynosi 40cm²
2010-03-14T12:02:42+01:00
P=2AB+2BC+2AC
Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.Wzór napisany wyżej.
0.2DM=2CM

2 * 2 * 2 = 8
4* 2 * 4 = 32

32 + 8 = 40
Odp:Pole wynosi 40cm.
;p