Odpowiedzi

2013-01-10T17:54:03+01:00

Karta historii ma za sobą wydarzenia, które przyniosły chlubę i zaszczyt ludzkości. Postęp techniczny i technologie na zaawansowanym poziomie mogły być dumą człowieka.Wiele istnień ludzkich zostało uratowanych dzięki badaniom naukowym. Jednak poza pozytywnymi zdarzeniami, przeszłość odsłania też fakty, które nigdy nie powinny mieć miejsca. W historii ludzkości było wiele wydarzeń, których człowiek powinien się wstydzić. W przytoczonych przeze mnie argumentach dowiodę, że moja teza jest właściwa.

Pierwszy argument to fakt, iż Adolf Hitler był sprawcą wywolania II wojny światowej. Przywódca Niemiec był zwolennikiem czystej rasy i według niego żyć mogli tylko nieliczni. Za jego przyzwoleniem na terenie Polski powstaly obozy śmierci i z tego miejsca niewielu odchodziło z życiem. W tego typu miejscach człowiek dla nazistów nic nie znaczył. Ludzie byli torturowani, głodzeni, zagazowywani. Więzień był pozbawiony godności, szacunku, współczucia. Niemcy przeprowadzali na ludzach podejrzane eksperymenty. Z człowieka robiono mydło, abażury. Zanim ludzie zostali pozbawieni życia wszystkie osobiste i cenne rzeczy trafiały w ręce nazistów, a potem były wywożone do Niemiec. Ta kradzież miała na celu wzbogacenie narodu niemieckiego. Przywódca Niemców nie miał skrupułów, aby pozbawiać ludzi godności i szacunku. Jego działania świadczyły o braku człowieczeństwa.

Kolejny argument to fakt , że Józef Stalin kazał wymordować wiele milionów istnień ludzkich. Dyktator wprowadzał w życie swoje zbrodnicze plany, na własnym narodzie. Przywódca Związku Radzieckiego wszędzie widział szpiegów i zdrajców. Nawet jego najbliżsi przyjaciele, współpracownicy nie mogli się czuć przy nim bezpiecznie, bo nie miał on litości dla nikogo. Jego rządy były przepełnione okrucieństwem i złem. To właśnie z jego rozkazu w łagrach zginęło wiele istnień ludzkich. Wywożeni tam ludzie nie mogli liczyć na sprawiedliwy wyrok czy jakąkolwiek formę obrony, ponieważ każdy pod wpływem szantażu lub tortur przyznawał się do czegoś czego nie zrobił. Sąd był tylko fikcją, a wyrok już z góry ustalony. Stalin wydawał rozkazy niszczenia kościołów i wszelkiej religii. To on był sprawcą Wielkiego Głodu na Ukrainie, w którym poniosło śmierć kilkanaście milionów ludzi. Stalin we własnym kraju wprowadził terror, przemoc i zło.

Następny argument to okrutne działania Pol Pota - dyktatora Kambodży. O dziwo człowiek ten powinien być wzorem do naśladowania, ponieważ z zawodu był nauczycielem, jednak jego działania wskazywały, że daleko mu było do empatii i miłości. Raczej wyznawał on terror i okrucieństwo. Chcial on, aby w państwie pracowali na gospodarkę kraju wyłącznie rolnicy. Jednak nie mogli oni korzystać z dobrodziejstwa swoich plonów, ponieważ wszystko było wysyłane za granicę. Chlopi nie godzili się z tą sytuają i buntowali, gdyż głód zajrzał im w oczy. Rodzice nie mogli wykarmić swoich dzieci. Wielu ludzi umarlo z braku pożywienia, chorób, wielu zostało przymusowo wysiedlonych, a mniejszość wietnamska miala powody do lęku i strachu. Rządy Pol Pota przyniosły w kraju chaos, zgliszcza i zniszczenia. Nikt nie czuł się bezpiecznie, bo egzekucje, samosądy i rabunki byly tam na porządku dziennym. Sąsiedzi, którzy byli wcześniej mocno ze sobą zżyci nagle stawali się wrogami. Działania dyktatora Kambodży przyniosły ludziom krew i łzy.

Moim zdaniem w historii ludzkości bylo wiele wydarzeń, których człowiek powinien się wstydzić. Jednak najbardziej bolesne doświadczenia dotyczyly zwykłych ludzi, których nie interesowała polityka, władza czy pieniądze. Matki straciły synów, żony mężów, a dzieci rodziców. Przywódcy różnych państw przez swoje chore ambicje, podejrzenia czy chęć utrzymania się przy władzy, wydawali rozkazy mające na celu zgładzenie wiele istnień ludzkich. Ludzie, którzy wykonywali okrutne rozkazy może mieli dylematy czy postępują właściwie, ale z obawy o własne życie robili co im kazano. Ci którzy się zbuntowali tyranii byli natychmiast likwidowani. Inni z kolei byli pozbawieni wyższych uczuć i przyjemnością było dla nich sprawianie bólu człowiekowi. Myślę, że w historii ludzkości było wiele wydarzeń, których człowiek powinien się wstydzić, co potwierdziłam odpowiednimi argumentami.

 

1 4 1