Odpowiedzi

2010-03-14T11:09:02+01:00
1) w kulturze islamu pojęcie pierwotne oznaczające dokładnie starań i podejmowanie i podejmowanie trudów w celu umacniania wiary i islamu.

2) islam jest tak jak chrześcijaństwo religią monoteistyczną, islam to 2 na świecie religia co do liczebności wyznawania chrześcijaństwo zajmuje 1 miejsce. Świętą księga w islamie jest : Koran, a w chrześcijaństwie : Biblia.

3) zbiór opowieści o czynach i wypowiedziach proroka Mahometa.

4) Śmierć Mahometa mogła być więc początkiem końca nowego państwa. Tak się jednakże nie stało. Rozpoczęła się epoka kalifów.
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T11:24:17+01:00
1. Dżihad to z języka arabskiego zmaganie, walka. W kulturze islamu to pojęcie pierwotne oznacza dokładanie starań i podejmowaniu trudów w celu wzmocnienia wiary. W tradycji europejskiej ten termin choć nie precyzyjnie tłumaczy się jako "święta wojna".
2. Chrześcijanie uwazają Jezusa za syna bożego a muzłumanie za jednego z proroków.
Chrześcijanie mają Bibilię,a muzłumanie Koran.
Muzułmaie modlą się w meczetach, a chrześcijanie w kościołach.
"Założycielem" chrześcijaństwa jest Jezus ok.36r.n.e natomiast, Islamu Mahomet w ok.622r.n.e.
3. Sunna z języka arbskiego oznacza droga, ścieżka. Sunna jest to zbiór opowieści o czynach i wypowiedziach Mahometa. Dla muzułmanów to jedna z podstaw prawa.
4. Śmierć Mahometa mogła być początkiem końca nowego państwa. Państwo z rozsypki po śmierć proroka poskładał Abu Bakr. Jego dzieło kontynuowali trzej kolejni kalifowie - Umar, Usman i Ali.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T11:39:16+01:00
1.Dżihad,( święta wojna) -w islamie obowiązujący każdego wyznawcę nakaz szerzenia wiary muzułmańskiej i jej obrony. Może być realizowany metodami pokojowymi lub przez udział w tzw. świętej wojnie (śmierć w takiej wojnie daje muzułmaninowi natychmiastowe zbawienie).
2.Chrześcijaństwo podobnie jak Islam jest religią monoteistyczną, czyli wiarą w Jednego Boga, tylko, że chrześcijanie wierzą w Boga w Trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), a muzułmanie tylko w jednego Boga o imieniu Allach.
Chrześcijaństwo odwołuje się do Objawienia otrzymanego od Boga, którego pełnią jest osoba i nauczanie Jezusa; przekazuje je tradycja chrześc., zwł. zawarta w Biblii, która jest podstawą wiary i teologii; chrześcijaństwo uznaje też możliwość odkrycia Boga i zasad moralnych drogą rozumową, z istnienia i natury świata Biblia składa się z Nowego i Starego Testamentu. W Starym mowa jest o prorokach przed narodzeniem Chrystusa, a w Nowym o Nauce i Męczeńskiej śmierci Chrystusa oraz Listy apostolskie i dzieje apostolskie , a wyznawców islamu obowiązuje przestrzeganie pięciu zasad (filarów wiary):
1) publiczne wyznanie wiary (szahada),
2) modlitwa (salat), 5 razy dziennie,
3) post (saum) w miesiącu ramadan,
4) jałmużna (zakat) na rzecz gminy muzułmańskiej,
5) pielgrzymka (hadżdż) do Mekki, przynajmniej raz w życiu.
Podstawową Księgą Islamu jest Koran. Podobnie jak Biblia w chrześcijaństwie.
3.Sunna zbiór obyczaju i praktyk islamu, opartych na słowach i czynach Mahometa, oraz uzupełnienia i egzegeza Koranu.
4.Po śmierci Mahometa (632) władzę objął kalif (zastępca zesłany przez Allacha) Abu Bakr (632-634), który był teściem Mahometa. Po nim władzę sprawował Omar (634-644).

4 5 4