Odpowiedzi

2010-03-14T12:14:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
ENTUZJASTYCZNY-cechujący się entuzjazmem, wyrażający entuzjazm
REFERENCJE-pisemna opinia, zwykle pozytywna, wystawiana osobie poszukującej pracy
LIBERALNY-1. opierający się na zasadach riberalizmu gospodarczego lub politycznego 2. tolerancyjny, pobłażliwy, wyrozumiały
PEJORATYWNY-o wypowiedzi, znaczeniu itp.:nacechowany negatywnym znaczeniem, odcieniem wnoszący takie znaczenie lub taki odcień
ŻENOWAĆ-wprawiać w zakłopotanie, peszyć, zawstydzać
HUMANITARNY-1. poświęcający się człowiekowi, wykazujący troskę o jego warunki życia, potrzeby, mający na uwadze jego dobro i godność; ludzki 2. polegający na dobrym traktowaniu, oszczędzaniu zbytecznych cierpień
ETYMOLOGIA-1. pochodzenie wyrazu 2. nauka zajmująca się badaniem pochodzenie wyrazów
BARYTON-śpiewak o skali głosowej pomiędzy tenorem a basem 2. głos męski pośredni pomiędzy tenorem a basem
ASPEKT-1. sposób ujęcia jakiegoś problemu, projektu itp., jeden z punktów widzenia w trakcie analizowania czegoś 2. wyodrębniona cecha jakiegoś zjawiska, problemu, sytuacji itp.;przejaw, strona czegoś 3. gramatyczna kategoria czasowników ujmująca czynność lub stan wyrażany przez czasownik jako trwający(aspekt niedokonany) lub zakończony w czasie(aspekt dokonany)
TAKTOWNY-dowcip w etyce Arystotelesa cnota stanowiąca złoty środek między błazeństwem a nieokrzesaniem
KONSPIRACYJNIE-w dziedzinie wojskowości tajna działalność skierowana przeciwko istniejącej władzy lub okupantom, prowadzona przez podziemne organizacje polityczne i zbrojne
124 4 124
nie ma baryton
dzięki :-) :-P
Dzienki
Dziękuje :D :) :P 
jest baryton