Wapno palone otrzymuje się w wyniku prażenia wapienia. Proces ten zachodzi w specjalnych piecach (wapiennikach), w temperaturze powyżej 1000°C. Proces ten opisuje równanie:
CaCO₃ -------> CaO + CO₂(strzałka do góry) ps. nad strzałką w prawo jest napis temperatura.

Oblicz, ile gramów wapna palonego otrzyma się w wyniku prażenia 1000g czystego chemicznie wapienia (MCaCo3= 100u ; MCaO = 56u)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:58:29+01:00
Otrzymamy 560g wapna palonego, jest to logiczne patrząc na masy.

(MCaCo3= 100u
MCaO = 56u
MCO2=44u

44u+65u=100u

!000g ---> 560g + 440g
1 5 1