Zad 1 1 ar = 100m kwadratowych = 100m2
zamień na ary : 200m2 , 300m2 , 450m2 , 5000m2 , 5500m2

1 hektar = 10 000m2

zamień na hektary : 70 000m2 , 100 000m2 , 5 000m2 , 250arów1

zad 2
działka rekreacyjna państwa Kowalskich ma powierzchnię 0,7 hektara a działka państwa Nowaków ma 60 arów. Która z tycj działek jest większa.

bardzo proszę o szybkie odpowiedzi.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T11:15:29+01:00
Zad.1
Ary:
a)200 m² = 2 ary.
b)300 m² = 3 a.
c)450 m² = 4,5 a.
d)5000 m² = 50 a.
e)5500 m = 55 a.
Hektary:
a)70 000m² = 7 ha
b)100 000m² = 10 ha
c)5 000m² = 0,5 ha
d)250 arów = 2,5 ha
Do punktu d :
1 hektar ma 100 arów.
Zad.2
Działka rekreacyjna państwa Kowalskich ma powierzchnię
0,7 hektara a działka państwa Nowaków ma 60 arów. Która z tych działek jest większa.

Kowalscy - 0,7 ha = 70 arów
Nowakowie - 60 arów
70 a > 60 a
Odp.Działaka państwa Nowaków jest większa.
3 5 3
2010-03-14T12:05:06+01:00
Zad.1
200m2=2ary
300m2=3ary
450m2=4,5ara
5000m2=50arów
5500m2=5,5ara


70 000m2=7hektarów
100 000m2=10hektarów
5 000m2=0,5hektara
250arów=2,5hektara

Zad.2
Nowaków=60arów
Kowalskich=0,7hektara=70arów
Odp.Większa jest działka państwa Kowalskich.


3 5 3