Odpowiedzi

2009-10-25T11:08:50+01:00
Obserwacje: Metan i eten przechowywane tymczasowo w próbówkach wprowadzamy do r-r(roztworu)KMnO₄(nadmanganianu potasu) bądź wody bromowej. Metan nie odbarwia wodę bromową ani KMnO₄, a eten odbarwia obie substancje.
Wnioski: Metan jest węglowodorem nasyconym ponieważ nie odbarwia KMnO₄ i wody bromowej, jest niereaktywny. Eten jest węglowodorem reaktywnym (nasyconym), zachodzi reakcja przyłańczania,
C₂H₄+Br₂→C₂H₄Br₂ (dibromoetan)
Potrzebny sprzęt: woda bromowa, KMnO₄, 2 próbówki

DODATKOWE INFORMACJE:
eten(acetylen):bezbarwny, gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie, brak zapachu
metan:gaz, bezbarwny, nierozpusczczalny w wodzie, palny, bezwonny
8 3 8