1. ZNAJDŹ 5 KOLEJNYCH LICZB NATURALNYCH NIEPARZYSTYCH , KTÓRYCH SUMA JEST RÓWNA 125 .
2 . LICZBĘ 100 ZAPISZ UŻYWAJĄC ZNAKÓW DZIAŁANIA NAWIASÓW ORAZ
a)pięciu jedynek
b)pięciu trójek
c)pięciu piątek
d)cztery dziewiątki .
PROSZĘ O POMOC .

0

1

Odpowiedzi

2009-10-25T10:39:57+01:00