Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T11:46:59+01:00
Postać kanoniczna a(x-p)²+q gdzie (p,q) są współrzędnymi wierzchołka oraz p=(-b)/(2a) , q=Δ/(4a)

Już mamy że a=1, więc postać kanoniczna (x-p)²+q
Należy do niej punkt (0,0) więc wstawiamy go i mamy
0=0²+b*0²+c
0=0+0+c
c=0

Nie znamy współczynnika b więc liczymy go z delty
Δ=b²-4ac
b²-4ac=b²-4*1*0=b²-4*0=b²-0=b²
b²=16 i b>0 więc jedyną możliwością jest że b=√16=4

zatem mamy że x²+4x przyjmuje postać kanoniczną
p=(-4)/(2*1)=-4/2=-2
q=16/(4*1)=16/4=4
x²+4x=(x-(-2))²+4=(x+2)²+4
1 5 1