Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T11:20:12+01:00
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik.

Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontaryjna była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

* chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
* potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
* chęć bycia potrzebnym;
* chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało;
* chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
* pobudki religijne.